ruhynlenkadeltpluk

Перечень курсов

ИНТЕРСЕРТ Академии

Семинары, курсы, тренинги Дни

Наименование

Международные стандарты

1. Системы менеджмента качества (СМК)
1.1

Требования стандарта ISO 9001 и практические аспекты внедрения системы менеджмента качества

ISO 9001:2015, ISO 9000:2015, серия ISO 9000 (ISO 10000) 2
1.2

Внутренний аудитор систем менеджмента качества

ISO 9001:2015, ISO 9000:2015, ISO 19011 2
1.3 Внедрение процессного подхода в систему менеджмента качества организации ISO 9001:2015, ISO 9000:2015 1
1.4 Специалист по системам менеджмента качества ISO 9001:2015, ISO 9000:2015, серия ISO 9000 (ISO 10000), ISO 19011 5
1.5 Представитель высшего руководства по системе менеджмента качества ISO 9001:2015, ISO 9000:2015, серия ISO 9000 (ISO 10000) 3
1.6

Интеграция подходов риск-менеджмента в систему менеджмента качества

ISO 9001:2015 2
1.7

Требования IATF 16949:2016 и практические аспекты внедрения системы менеджмента качества предприятий автомобильного сектора

ISO/TS 16949, ISO 9000 4
1.8 Внутренний аудитор систем менеджмента качества предприятий автомобильного сектора IATF 16949, ISO 19011 4
2. Системи менеджменту лабораторій
2.1 Забезпечення функціонування системи менеджменту лабораторій відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17025 (ДСТУ EN ISO/IEC 17025) 2
2.2 Оновлена версія (офіційний переклад) ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019. Найважливіші зміни до вимог, термінів та визначень ISO/IEC 17025, (ДСТУ EN ISO/IEC 17025) 1
2.3 Внутрішній аудитор систем менеджменту лабораторій відповідно до вимог ISO/IEC 17025:2017 та положень ISO 19011:2018 ISO/IEC 17025, ISO 19011 (ДСТУ EN ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 19011) 2
2.4 Ризики в діяльності лабораторій відповідно до вимог ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17025 (ДСТУ EN ISO/IEC 17025) 1
2.5 Спеціаліст систем менеджменту лабораторій відповідно до вимог ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17025, ISO 19011 (ДСТУ EN ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 19011) 5
2.6 Інтегровані системи менеджменту лабораторій ISO/IEC 17025 (ДСТУ EN ISO/IEC 17025). Стандарти на вибір: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000. 1
2.7 Верифікація методів випробувань в системі управління лабораторії(в форматі корпоративного тренінгу) ДСТУ ГОСТ ISO 5725-2. 2
2.8 Оперативний контроль якості лабораторних випробувань. Правило прийняття рішень за результатами випробувань. Практичне використання значень точності (ISO 5725) ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005, ISO/IEC Guide 98-4 1
2.9 Забезпечення і підтвердження технічної компетентності випробувальних лабораторій. Оцінювання прецизійності, відтворюваності і повторюваності методів і результатів вимірювань (випробувань) згідно з вимогами ISO 5725 ДСТУ ГОСТ ISO 5725, ДСТУ ГОСТ ISO 5725-1 1
2.10 Документи та записи випробувальної лабораторії та їх управління відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 ISO/IEC 17025 (ДСТУ EN ISO/IEC 17025) 1
2.11 Управління персоналом лабораторій відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 ISO/IEC 17025 (ДСТУ EN ISO/IEC 17025) 1
2.12 Мотивація персоналу. Методи матеріальної і нематеріальної мотивації. Впровадження системи КРІ в лабораторії 1
2.13 Основи ощадливого виробництва в випробувальних лабораторіях. Інструменти: Kaizen, VSM, Poka-Yoka 1
2.14 Використання інструментів ощадливого виробництва 5S и 3Т в випробувальних лабораторіях 1
3. Системы экологического менеджмента (СЭМ)
3.1 Требования ISO 14001 и практические аспекты внедрения системы экологического менеджмента ISO 14001:2015, серия ISO 14000 2
3.2 Внутренний аудитор систем экологического менеджмента ISO 14001:2015, ISO 19011, серия ISO 14000 2
3.3 Идентификация и оценка экологических аспектов и их воздействий на окружающую среду ISO 14001:2015 1
3.4 Специалист по системам экологического менеджмента ISO 14001:2015, ISO 19011, серия ISO 14000 5
4. Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (СМПБиЗ)
4.1 Требования ISO 45001 и практические аспекты внедрения системы  менеджмента профессиональной безопасности и здоровья ISO 45001, серия ISO 45000 2
4.2 Внутренний аудитор систем менеджмента профессиональной безопасности и здоровья ISO 45001, ISO 19011 2
4.3 Идентификация опасностей и оценка рисков в системах менеджмента профессиональной безопасности и здоровья ISO 45001
4.4 Специалист по системам менеджмента профессиональной безопасности и здоровья   5
5. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП)
5.1 Требования ISO 22000 и практические аспекты внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 22000, серия ISO 22000 2
5.3 Требования НАССР и практические аспекты внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции CAC/RCP 1–1969 «Общие принципы пищевой гигиены», Rev. 4 (2003) 2
5.4 Требования схемы сертификации FSSC 22000 и практические аспекты внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции Документы FSSC 22000, в том числе ISO 22000, спецификации PAS, серия ISO/TS 22002 2
5.5 Внутренний аудитор систем менеджмента безопасности пищевой продукции

Стандарт по выбору:

1. ISO 22000:2005,
2. CAC/RCP 1–1969 Rev.4 - НАССР
3. схема FSSC 22000

и ISO 19011

2
5.6 Схема сертификации FSSC 22000 Документы FSSC 22000, в том числе ISO 22000, спецификации PAS, серия ISO/TS 22002, ISO 22003 и ISO 19011 3
6. Системы энергетического менеджмента
6.1 Требования стандарта ISO 50001. Практическое применение в целях энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятия ISO 50001, серия ISO 50000 2
6.2 Внутренний аудитор систем энергоменеджмента ISO 50001, ISO 19011 2
7. Менеджмент социальной ответственности
7.1 Требования SA 8000 и практические аспекты внедрения системы менеджмента социального и этического менеджмента SA 8000 2
8. Системы менеджмента противодействия коррупции
8.1 Требования ISO 37001 и практические аспекты внедрения системы менеджмента противодействия коррупции ISO 37001 2
9. Развитие систем менеджмента, их интеграция статистические методы управления
9.1 Разработка и внедрение интегрированных систем менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 3
9.2 Внутренний аудитор интегрированных систем менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 и ISO 19011 3
9.3 Основы статистических методов анализа данных. Средства и методы решения проблем   3
9.4 Основы построения эффективного предприятия на базе концепции «Бережливое производство». Система «Упорядочивания» (5S)   2
9.5 Системы менеджмента и инструменты бережливого производства   2
10. Системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ)
10.1 Требования стандарта ISO 27001 и практические аспекты внедрения систем менеджмента информационной безопасности ISO/IEC 27001 2
10.2 Внутренний аудитор систем управления информационной безопасностью ISO/IEC 27001, ISO 19011  

ООО «ИНТЕРСЕРТ-УКРАИНА»